HelpDesk

HelpDesk je nově přesměrován na www.fscodes.eu

Klikněte prosím na následující odkaz

HelpDesk


Děkujeme za pochopení. 

  

Společnost FS CODES je držitelem statusu VMware Partner ENTERPRISE SOLUTION PROVIDER 

Virtualizace

Virtualizace a konsolidace

Z důvodu růstu nároků na využívání IT se organizace potýkají s nárůstem počtu aplikací a k tomu potřebných HW prostředků pro zajištění plynulého chodu aplikací a služeb uvnitř společnosti. Obvykle jsou tyto aplikace a služby provozovány na samostatných fyzických serverech. Většina stávajících operačních systémů a aplikací neumí využít výpočetní výkon serverů optimálně, některé servery jsou tak přetěžovány zatímco některé nejsou využity vůbec. Při výpadku fyzického serveru často dochází k nedostupnosti celé aplikace, opětovné zprovoznění je zdlouhavé a dochází ke ztrátám. Aplikace a služby běžící na fyzických serverech většinou využívají pouze do 50% kapacity fyzického serveru a tudíž dochází k plýtvání výkonu fyzického serveru, prostorem kde jsou servery uloženy, chlazením, elektrickým napájením, konektivitou, chlazením a lidskými zdroji, které se musí o tento fyzicky HW starat. Velmi neefektivní jsou pak investice ze strany zákazníků a partnerů do těchto řešení.

Virtualizace serverů

Vzhledem k tomu, že dnes výkon hardware většinou několikanásobně převyšuje potřeby software, řešením jak stávající hardware efektivně využít je virtualizace serverů – virtuální architektura. Pomocí virtualizace je možné vytvořit více virtuálních serverů na jednom fyzickém severu. Efektivním využitím výpočetního výkonu serverů a sdílením jejich prostředků lze snížit počet fyzických serverů. Virtualizace usnadňuje a zrychluje zprovoznění nových serverů a upgrade hardware nezávisle na platformě. Navíc je možno pomocí virtualizace zabezpečit většině takto provozovaných aplikací vyšší bezpečnost a dostupnost, než je tomu na fyzickém hardware. To vše bez nutnosti dalších investic do zařízení.

Virtualizace Vám přinese tyto výhody:

 • zvýšení bezpečnosti a dostupnosti provozovaných serverů a aplikací
 • rozdělování výkonu dle aktuální potřeby aplikačních serverů
 • snížení nákladů na správu serverové infrastruktury
 • snížení nákladů za údržbu hardware
 • snížení doby zavádění nových aplikací a systémů
 • rozdělování výkonu dle aktuální potřeby aplikačních serverů
 • úspory ve spotřebě el. energie, místa na umístění, UPS atd.
 • atd.
Konsolidace serverové infrastruktury

Konsolidací dosáhnete několika důležitých věcí, které Vám pomohou snižovat náklady a zvyšovat efektivitu Vašeho provozu. Konsolidací více serverových funkcí (rozdělených do několika jednotek) do jediného serveru dosáhnete centrálního fyzického umístění, což usnadňuje údržbu a redukuje nároky lidské zdroje. Díky tomu klesají náklady vlastnictví k čemuž přispívají ještě nižší náklady na hardware a software a služby s tím spojené.


V rámci procesu konsolidace řešíme zejména tyto úkoly:

 • optimalizace výkonu serverů virtualizací za pomocí SW produktů VMware, Microsoft atd.
 • optimalizace místa využitím blade serverů od výrobců jako je HPE, LENOVO, DELL atd.
 • optimalizace chlazení, napájení serverů
 • optimalizace návrhu záložních zdrojů UPS pro HW infrastrukturu
 • optimalizace lidských zdrojů na provoz, správu, implementace aplikaci a služeb
 • atd.

Hlavní výhody konsolidované IT infrastruktury jsou:

 • zvýšení hustoty výpočetního výkonu a HW zdrojů
 • zvýšení dostupnosti aplikací a bezpečnosti provozovaných aplikací
 • fyzické snížení celkového počtu fyzických serverů a služeb nutných pro provoz
 • snížení nákladů na vlastnictví (TCO) IT infrastruktury
Virtualizace desktopů

Virtualizace desktopů (koncových zařízení) je nový přístup, díky které můžete snížit náklady na správu počítačů, notebooků, tabletů atd. ve vaší společnosti. Operační systémy, aplikace a data jsou poskytovány centrálně z datového centra a jednotlivý uživatelé k nim vzdáleně přistupují. Řešení zvyšuje flexibilitu nasazování desktopů, posiluje bezpečnost dat, snižuje provozní i investiční náklady.

Hlavní výhody virtualizace desktopů jsou:

 • zvýšení bezpečnosti a dostupnosti uživatelských dat
 • vysoká ochrana dat koncových uživatelů
 • rychlé nasazení nových koncových zařízení (PC, NTB, Tablet)
 • centrální správa klientských OS, dat a aplikací, které uživatelé využívají ke své práci
 • snížení provozních i investičních nákladů

Naše společnost FS CODES pro virtualizaci a konsolidaci IT prostředí využívá zejména SW vybavení a řešení předních světových výrobců softwaru jako jsou společnosti VMware, Microsoft, Citrix.

Veškeré tyto špičkové produkty jsou implementovány našimi certifikovanými specialisty, kteří dokážou zákazníkovi ušetřit peníze, čas, lidské zdroje tak, aby se mohl věnovat svému vlastnímu podnikání.

Více informací o zmíněných SW produktech a výhody nasazení těchto produktů ve vašem provozu naleznete na stránkách jednotlivých výrobců.

www.vmware.com       (VMware vSphere)

www.microsoft.com     (Microsoft Hyper-V)

www.citrix.com           (Citrix XEN)