HelpDesk

HelpDesk je nově přesměrován na www.fscodes.eu

Klikněte prosím na následující odkaz

HelpDesk


Děkujeme za pochopení. 

  

Společnost FS CODES je držitelem statusu VMware Partner ENTERPRISE SOLUTION PROVIDER 

VMware

Důvody a výhody proč investovat do softwarového řešení společnosti VMware.

1. Konsolidace a průběžná optimalizace serverového, úložného a síťového hardwaru.
Aplikace jsou spouštěny na virtuálních strojích na platformě VMware, které běží na menším počtu serverů a efektivněji využívají úložné a síťové zdroje. VMware Vám zjednodušuje správu hardwaru prostřednictvím kompletní virtualizace serverového, úložného i síťového hardwaru. Tím majitelé sníží své výdaje na provozní a pracovní náklady o více jak 50%. Nasazením těchto SW prostředků lze dosáhnout dynamické optimalizace a maximální konsolidační poměry na fyzické servery.

2. Řešení VMware vSphere zjednodušuje veškerá provozní, vývojové a testovací prostředí bez ohledu na použité aplikace, operační systémy a konkrétní fyzické umístění nejenom HW, ale i celých systémů a aplikací. Technologie VMware vSphere umožňuje snadné sdílení a náhradu hardwaru a zjednodušuje správu prostřednictvím společných zásad, provozních postupů a automatizované správy napříč různorodým spektrem aplikací a podnikových uživatelů.

3. Řešení VMware vSphere pomáhá vytvářet vysoce odolnou a zabezpečenou infrastrukturu, která bez ohledu na výpadky HW udržuje celé společnosti v chodu. Dále toto řešení eliminuje odstávky aplikací, zvyšuje dostupnost, řeší neplánované výpadky serverů, datových uložišť i sítí bez nutnosti zásadních investic do redundantního HW.
 

Vyšší efektivita a úspory nákladů
 • vyšší konsolidační poměr díky optimalizaci výkonu
 • až 20% snížení nákladů na napájení (Distributed Power Management)
 • až 50% snížení nákladů na úložné systémy (Thin Provisioning)
Operační řízení
 • nepřetržitá dostupnost (VMware Fault Tolerance)
 • provozně efektivnější bezpečnost (vShield Zones)
 • dynamické škálování virtuálních strojů s možnostmi rozšiřování za provozu
 • automatické vyrovnávání zátěže mezi jednotlivými servery a diskovými úložišti (DRS a sDRS)
 • soulad se standardizovanými konfiguracemi (Host Profiles)
 • jediný přehledný pohled na všechny prostředky (vCenter Server Linked Mode)
 • každodenní automatizace úloh (vCenter Orchestrator)
Integrace se stávající infrastrukturou
 • distribuované virtuální přepínače třetích stran
 • vícecestné systémy třetích stran (multipathing)
 • produkty VMsafe
 • virtualizace sítí pomocí VXLAN a NSX
Cloudové služby
 • možnost vytvoření privátního (vCloud Suite), hybridního cloudu (vCloud Hybrid Service)
 • přímá  integrace s management nástroji (vCenter Operations)
 • jednoduché vyčíslení nákladů (vCenter ChargeBack)
Virtualizace desktopů
 • distribuce a správa virtuálních desktopů (Horizon View)
 • centralizovaná správa koncových stanic (Horizon Mirage)
 • služba doručovaná aplikací (Horizon Workspace)
Nástroje vSphere a jejich popis

VMware ESX
Poskytují robustní, ověřenou a vysoce výkonnou virtualizační vrstvu, která abstrahuje hardwarové zdroje serverů a umožňuje jejich sdílení několika virtuálními stroji. Unikátní správa paměti a pokročilé plánování v systému VMware ESX umožňuje dosahovat maximálních konsolidačních poměrů a vynikajícího aplikačního výkonu, který v mnoha případech převyšuje fyzické servery.

VMware vStorage VMFS
VMware vStorage Virtual Machine File System (VMFS) je vysoce výkonný souborový systém pro práci s clustery, který umožňuje efektivní sdílení a řídí současné přístupy virtualizovaných serverů k úložišti.

Eight-way virtual SMP
Technologie VMware Virtual Symmetric Multiprocessing (SMP) umožňuje virtuálním strojům používat až osm fyzických procesorů současně, a zvyšuje tak jejich výkon. S technologií VMware Virtual SMP lze virtualizovat i procesorově nejnáročnější podnikové aplikace jako databáze a systémy ERP a CRM.

VMware vCenter Server Agent
Pro správu hostitele VMware ESX pomocí nástroje VMware vCenter Server je zapotřebí licence k nástroji VMware vCenter Agent, která je součástí všech edic platformy VMware vSphere™.

VMware vStorage APIs / VCB
VMware Consolidated Backup umožňuje provádět inkrementální/diferenciální backup pro všechny podporované operační systémy ve virtuálních strojích.

VMware vCenter Update Manager
Nástroj VMware vCenter Update Manager automaticky udržuje soulad se standardy oprav a umožňuje tak eliminovat zranitelnosti ve virtuálních strukturách organizací.

VMware HA
Představuje cenově efektivní způsob, jak automaticky a rychle (v řádu minut) restartovat aplikace v případě poruchy hardwaru nebo selhání operačního systému.

VMware vStorage Thin Provisioning
Nabízí dynamické přidělování úložné kapacity a umožňuje odkládat nákupy úložného prostoru tak dlouho, dokud nejsou skutečně potřeba. Výdaje související s úložným prostorem se tak sníží až o 50%.

VMware VMotion
Zajišťuje plynulý chod aplikací, který není narušován plánovanou údržbou serverů. Využívá přitom migraci spuštěných virtuálních strojů napříč servery, aniž by docházelo k přerušení práce uživatelů nebo ztrátě služeb.

VMware Hot Add
Umožňuje podle potřeby přidávat do virtuálních strojů procesory a paměť bez přerušení činnosti.

VMware Fault Tolerance
Poskytuje trvalou dostupnost jakékoli aplikaci (bez ztráty dat nebo přerušení provozu) v případě poruchy hardwaru.

VMware Data Recovery
Poskytuje zálohu a obnovu bez potřeby agenta. Toto jednoduché a cenově efektivní řešení je určené pro virtuální stroje v menších prostředích.

VMware vShield Zones
Dohlíží na dodržování podnikových bezpečnostních zásad na aplikační úrovni ve sdíleném prostředí. Zjednodušuje tak zabezpečení aplikací a zachovává přitom důvěryhodné zóny a síťovou segmentaci uživatelů a citlivých dat.

VMware Storage VMotion
Zajišťuje plynulý chod aplikací, který není narušován plánovanou údržbou úložiště ani přenosem úložiště. Využívá přitom migraci disků spuštěných virtuálních strojů, aniž by docházelo k přerušení práce uživatelů nebo ztrátě služeb.

VMware DRS
Dynamicky načítá serverové zdroje a podle priorit podniku je přiřazuje jednotlivým aplikacím. Záběr aplikací tak může požadovaným způsobem růst nebo klesat.

VMware DPM
Je součástí plánovače VMware DRS, zajišťuje nepřetržitou a automatickou optimalizaci energetické spotřeby serverů v rámci každého clusteru.

VMware vNetwork Distributed Switch
Zjednodušuje a vylepšuje zajišťování, správu a ovládání síťové komunikace mezi virtuálními stroji v prostředí VMware vSphere™. Rovněž v prostředí VMware vSphere™ umožňuje používat distribuované virtuální přepínače třetích stran (např. CISCO Nexus). Správci sítí tak mají k dispozici známá rozhraní, pomocí nichž mohou ovládat kvalitu služeb na úrovni virtuálních strojů.

VMware Host Profiles
Umožňuje vytvořit šablony usnadňující aplikaci nastavení na stávající hosty.